Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Gnojnik w liczbach

Geoportal Gnojnik
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Gnojnik

Gnojnik, gmina w województwie małopolskim, powiat brzeski.

Powierzchnia gminy Gnojnik wynosi 55 km2, zajmuje 2105 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Gnojnik zamieszkuje 8 020 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1149 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Gnojnik wynosi 146, jest 548 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Gnojnik. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Gnojnik prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Gnojnik.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Gnojnik: 552105
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Gnojnik: 0,37732
Lesistość w % w gminie Gnojnik: 18,71450
Ludność na 1 km2 w gminie Gnojnik: 146548
Liczba ludności ogółem w gminie Gnojnik: 8 0201149
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Gnojnik: -1,1796
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Gnojnik: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Gnojnik: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Gnojnik: 19,11-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Gnojnik: 90,6-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Gnojnik: 741604
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Gnojnik: 2,91642
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Gnojnik: 76,9-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Gnojnik: 5790
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Gnojnik: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Gnojnik: 905,1631
Przedszkola bez specjalnych w gminie Gnojnik: 5497
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Gnojnik: 319,31475
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Gnojnik: 93,7818
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Gnojnik: 3,2709
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Gnojnik: 1771947
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Gnojnik: 3 633-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Gnojnik: 3 728-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Gnojnik: 4 212-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Gnojnik: 36,42373
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Gnojnik: 29,31643
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Gnojnik: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Gnojnik: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Gnojnik: 36,42058
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Gnojnik: 29,31111

Źródłem danych statystycznych dla gminy Gnojnik jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Gnojnik, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Gnojnik. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.