Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Gnojnik  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Gnojnik

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Gnojnik.

Mapa Geoportal Gnojnik
Mapa z granicą gminy Gnojnik

Dane urzędu

Urząd Gminy GnojnikGnojnik 363Gnojnik, 32-864

Tel: 14 6869600 wewn. 11 lub 13

Fax: 14 686-96-00

E-mail: sekretariat@gnojnik.pl

Powiat: brzeski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Gnojnik: 1202052

Witryna: www.gnojnik.pl

Władze lokalne: Wójt Sławomir Patereksekretariat@gnojnik.pl

Aktualności z gminy Gnojnik

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Gnojnika

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Gnojnik to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Gnojnik na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Gnojnika, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Gnojnika

Gmina Gnojnik w liczbach

Powierzchnia gminy Gnojnik*

55 km2

2105 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Gnojnik*

8 020 mieszkańców

1149 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Gnojnik*

146 mieszkańców na km2

548 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Gnojnik

Geoportal Gnojnik prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Gnojnik

Jak powstał Geoportal gminy Gnojnik?

Geoportal Gnojnik powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Gnojnik, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Gnojnik umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Gnojnik

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Gnojnik?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Gnojnik;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Gnojnik;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Gnojnik;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Gnojnik;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Gnojnika.
Informacje na Geoportalu Gnojnik

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Gnojnik?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Gnojnik;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Gnojnik;
 • Rejestr MPZP Gnojnik;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Gnojnik;
 • Mapa Topograficzna gminy Gnojnik;
 • Mapa Solarna gminy Gnojnik;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Gnojnik;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Gnojnik

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Gnojnik?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Gnojnik.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Gnojnik łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Gnojniku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Gnojnika zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Gnojnik, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Gnojnik oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Gnojnik. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Gnojnika możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Gnojnika. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Gnojnik. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Gnojnik.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Gnojniku.

  Geoportal gminy Gnojnik posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Gnojnik. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Gnojniku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Gnojnik przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gnojniku.

  W Geoportalu Gnojnik przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Gnojnik. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Gnojniku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Gnojnik zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Gnojnik, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Gnojnik oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Gnojnik.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Gnojnik. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Gnojnik są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Gnojnik podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Gnojnik.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Gnojniku. W Geoportalu gminy Gnojnik udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Gnojniku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Gnojnik.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Gnojnik. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Gnojnik dla mieszkańców

Geoportal Gnojnik jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Gnojnik. Na mapie Gnojnika sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Gnojnik mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Gnojnik. Korzystając z map Geoportalu gminy Gnojnik w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Gnojnik są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Gnojnik dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Gnojnik dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować